ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ (ЧЗВ)

След като цялата документация е получена и нашият счетоводен екип увери че всичко е правилно, изплащането се извършва. Този процес обикновено отнема 48 часа от качването на документите.

Не, не е. Когато прехвърляте вземания, имате свободата и правото да изберете фактурите, които искате да възложите, в зависимост от вашите финансови нужди. Въпреки това, всеки клиент, чиито фактури сте възложили, е официално уведомен с инструкции за извършване на всички плащания към invoitix ag. Всички плащания за възложени фактури трябва да бъдат получени от invoitix ag. Това гарантира, че вашият клиент изпраща всички плащания на една страна, за да се избегнат обърквания. Ето защо е силно препоръчително да продавате всички фактури от даден длъжник, особено когато длъжникът е голяма компания с автоматизирана процедура за плащане.

Ако invoitix идентифицира плащане, което не съвпада с никоя купена фактура, информира незабавно клиента. Клиентът трябва да качи съответните документи на платформата, за да може invoitix да съпостави плащането със съществуващ транспорт. След това плащането веднага се пренасочва обратно към клиента.

Тъй като invoitix има много клиенти, не винаги е възможно да се идентифицира за кой клиент е направено дадено плащане. Чувствайте се свободни да попитате дали invoitix е получил дадено плащане по всяко време, когато смятате, че е необходимо. Въпреки това, за да избегнем подобни случаи, ви предлагаме да следвате инструкциите от въпрос 2.

Нашите комисионни се изчисляват, като се вземат предвид 2 основни фактора:

От една страна, месечният оборот, идващ от международни превози и който клиентът е готов да предостави за финансиране на платформата на invoitix. Има няколко диапазона от цени в съответствие с този месечен обем. По-големият обем се превежда в по-ниски комисионни. Преди да ви изпрати договор, нашият екип по продажбите ще определи цените за вашата компания според обещания месечен обем.

Вторият фактор, който влияе върху цените, е срокът на плащане на вашите фактури. По- дългият срок на плащане означава по-високи такси. Имаме 4 предварително установени общи условия за плащане (30, 45, 60 и 90 дни) и цените за всеки един от тях са предварително фиксирани, като се има предвид първият фактор, споменат по-горе.

Няма никакви скрити или членски комисионни. Единствените комисионни които се прилагат са тези върху вземанията които сте възложили на invoitix и нищо друго.

Винаги информираме длъжниците, че дадена фактура е била възложена и закупена от invoitix, за да се уверим, че те използват нашата банкова сметка, за да я платят, когато срокът на плащане влезе в сила. Ако искате допълнително да информирате длъжника за това прехвърляне, не се колебайте да го направите. По този начин рискът от директно плащане намалява значително.

Независимо от това, в предполагаемия случай, че получите директно плащане, трябва да направите следното възможно най-скоро:

• Информирайте invoitix ag в рамките на 48 часа, в противен случай може да

понесете наказание от 25 €.

• Информирайте длъжника, с invoitix в cc, че следващия път плащането трябва да бъде извършено към invoitix ag

От друга страна, invoitix ще балансира акаунта ви, избирайки една от следните опции:

• Сумата на фактурата, която е била директно платена, ще бъде намалена от следващото ви изходящо плащане.

• Invoitix ще поиска да пренасочите директно плащането, което сте получили.

invoitix си запазва правото да избере която и да е от гореспоменатите опции по свое по свое усмотрение.

Ако даден длъжник не приеме факторинг, няма да можем да закупим и платим предварително вашата фактура. Подобни случаи са редки и в нашата база данни вече сме идентифицирали компаниите, които не приемат факторинг.

Ако се случи, че сме приели фактура за нов длъжник и той ни информира, че не приема факторинг след това, ние незабавно ще ви информираме. Ще ви дадем до 60 дни, за да ни информирате, когато получите плащането, за да можем да го регистрираме като директно плащане и да го намалим от следващото ви изплащане.

Вие имате пълната свобода да избирате клиентите, които искате да възложите. Препоръчително е да се съсредоточите върху клиенти със добро кредитно досие, които плащат на кредит. Прехвърлянето на вземания или факторинг е по-скоро финансов инструмент за увеличаване на паричния поток а не за разтоварване на вашите лошо платени клиенти. Последното е работа за агенция за събиране на вземания.

invoitix закупува около 95% от фактурите, които се качват на платформата. Ако обаче даден клиент / длъжник не е кредитоспособен или надежден invoitix няма да закупи фактурата ви. В такъв случай invoitix ще регистрира фактурата като „обслужвана фактура“ “serviced invoice”, тъй като длъжникът не отговаря на условията за прехвърляне (обяснено в следващия въпрос).

Когато някоя от фактурите, които сте качили за финансиране, не отговарят на нашите изисквания, фактурата автоматично се регистрира като услуга “serviced invoice”. Това означава, че invoitix няма да закупи и плати фактурата предварително, но ще се заеме с процеса на фактуриране и събиране. Веднага след като invoitix получи плащането за обслужвана фактура “serviced invoice”, плащането се пренасочва към клиента. Ако длъжникът плати фактурата навреме, ще бъде създаден протокол и евентуална кредитна линия ще бъде отпусната за бъдещи фактури, ако invoitix сметне за подходящо.

invoitix разполага с огромна база данни, в която всеки клиент е с кредитен рейтинг в съответствие с реалното им финансово състояние и историята на плащанията, които имат с invoitix. Базата данни предлага система с 3 цвята, които показват кредитоспособността на всеки клиент по следния начин:

Червено: Неплатежоспособни компании или лоши платци

Вашата фактура ще бъде закупена и платена предварително. В допълнение, кредитната линия за зелени компании е основно неограничен.

Жълто: Средна кредитоспособност

В 90% от случаите вашата фактура ще бъде закупена. Останалите 10% са за клиенти, които временно са достигнали кредитния си лимит с invoitix и някои фактури трябва да бъдат платени, преди invoitix да може да закупи още фактури.

Червено: Неплатежоспособни компании или лоши платци

invoitix никога няма да закупи фактури за клиенти, етикетирани в червен цвят. Можете обаче да проверите дадена компания, преди да поемете товар и да избегнете загуби, като не поемете поръчката, ако компанията е червена. Чувствайте се свободни да поискате от invoitix причината за червената кредитоспособност за всеки клиент, който искате.

* Има някои компании, които са етикетирани в червено, но не защото тяхната кредитоспособност не е валидна, а защото не приемат факторинг. Чувствайте се свободни да попитате нашия екип, ако се натъкнете на подозрителна компания.

Ние го правим вместо вас. Това е част от нашата услуга за вас като наш клиент. Ние ще проверим кредитоспособността на вашите клиенти и ще ви дадем кредитен лимит за всеки един от тях. Още по-добре, ние ще закупим вашите вземания до кредитния лимит, който установим за тях. По същия начин, след като добавите клиента в нашата база данни, ние ще го маркираме и ще го наблюдаваме, както правим с всички длъжници в нашата система.

Не се колебайте да попитате нашия счетоводен екип по всяко време за компании, които не са в нашата база данни. Единственото нещо, от което се нуждаем, е ДДС nº и името на компанията и за по-малко от 10 минути ще получите отговор.

Можете да използвате собствената си фактура за вътрешни или счетоводни цели, ако желаете. Това, което НЕ ТРЯБВА да правите, е да пращате собствената си фактура на клиентите . Вашата фактура никога не трябва да напуска вашата компания. Единствената фактура, която всеки възложен клиент трябва да получи, е фактурата, генерирана от invoitix ag.

Ако някой клиент изисква оригиналните документи, нашият екип ще ви уведоми и вие трябва да изпратите следните документи по пощата на вашия клиент:

• Фактурата, която invoitix е генерирал за дадения транспорт чрез своята платформа

• оригиналното ЧМР или бележка за доставка (в някои случаи се изискват и двете)

• Бележки за палети, билети за температура и други документи (където е приложимо)

* Систематичното изпращане на вашата собствена фактура може да доведе до вашата постоянна забрана за използване на платформата и правни действия срещу вас, поради неспазване на основните разпоредби на договора между вас и invoitix

Трябва да има много конкретна причина поради която вашият клиент няма да плати за фактурата. В случаи на търговски спорове вие като продавач ще трябва да отговорите на този спор. В случай, че вашият клиент испадне във несъстоятелност, и вземането не е застраховано от нашата застрахователна компания, ние покриваме загубата, надвишаваща 1’200,00EUR за случай.

Това е често срещано заблуждение за много компании, които са нови във факторинга. Факторингът е една от най-старите програми за финансиране и е много разпространен на днешния пазар и се използва от много корпорации от всякакъв мащаб като решение за паричен поток.

Обикновено банките вземат предвид финансовото състояние на вашата компания, личния кредит на директорите и времето в бизнеса на вашата компания. Тъй като факторингът на фактурите е закупуване на вашите вземания, а не заем, ние основаваме своите решения за финансиране на кредитоспособността на вашите клиенти, а не на финансовото състояние на вашата компания.

Ако вашата компания има вземания които се плащат на кредит, расте бързо, извършва превози за добри интернационални фирми, има проблеми с паричния поток, тя отговаря на изискванията за факторинг.

Факторингът е услуга, която се отчита като оперативен разход вместо дълг. Сключването на договор за факторинг няма да навреди на кредитната ви история или да увеличи задълженията ви в баланса на вашата компания. Напротив, финансовото ви състояние ще се подобри, тъй като паричният ви поток ще бъде увеличен и вземанията по сметката ви намаляват.