Často kladené otázky (FAQ)

Poté, co obdržíme veškerou dokumentaci a náš účetní tým ji projde a ujistí se, že je vše v pořádku, proběhne platba. Tento proces obvykle trvá 48 hodin od předložení dokumentů.

Ne, není. Při postoupení pohledávek máte možnost vybrat si ty, které chcete postoupit, a to v závislosti na potřebách vašeho cash-flow. Každému klientovi, jehož faktury jste postoupili, je pak třeba tuto skutečnost formálně oznámit a též mu předat pokyn, aby všechny platby týkající se dotyčných faktur poslal společnosti invoitix ag (všechny platby za postoupené faktury totiž musí obdržet společnost invoitix ag). Tím zajistíte, že nedojde k nedorozumění a že váš klient zašle platby za dané faktury jen společnosti invoitix ag. Mimochodem, je proto velmi vhodné, abyste postoupili všechny faktury/pohledávky od jednoho konkrétního dlužníka, zejména pokud se jedná o velkou společnost, která provádí své platby automatizovaně.

Pokud invoitix ag identifikuje platbu, kterou nelze spárovat s žádnou existující přepravou/fakturou, okamžitě o tom informuje klienta, tedy vás. Vy pak musíte do platformy invoitixu nahrát příslušné doklady, aby mohl invoitix přiřadit platbu k existující přepravě. Poté je platba okamžitě poslána zpět klientovi, tedy vám. Vzhledem k tomu, že invoitix má mnoho klientů, není vždy možné určit, pro kterého klienta je platba, kterou nelze spárovat, určena. Neváhejte se proto kdykoli, kdy budete mít tu potřebu, zeptat, zda společnost invoitix danou platbu náhodou neobdržela. Nicméně, abyste se takovým případům vyhnuli, doporučujeme postupovat podle pokynů v otázce 2.

Výše naší provize se stanovuje na základě dvou hlavních faktorů: prvním z nich je výše měsíčního obratu z mezinárodních přeprav klienta a toho, že je klient ochoten nechat svoje faktury uhradit přes platformu invoitix. V závislosti na výši měsíčního objemu existuje několik cenových rozpětí. Vyšší objem se promítá do nižších provizí. Před zasláním smlouvy vám náš obchodní tým nastaví ceny pro vaši společnost podle přislíbeného měsíčního objemu. Druhým faktorem, který ovlivňuje výši naší provize, je doba splatnosti vašich faktur. Delší doba splatnosti znamená vyšší poplatky. Máme stanovené čtyři platební lhůty (30, 45, 60 a 90 dní) a ceny pro každou z nich jsou předem stanoveny s ohledem na první výše uvedený faktor.

Ne, invoitix si neúčtuje žádné další skryté ani členské poplatky. Poplatky vám budou účtovány pouze za pohledávky, které jste do služby invoitix postoupili, a za nic jiného.

Vždy informujeme dlužníky o tom, že daná faktura byla postoupena a odkoupena společností invoitix, abychom zajistili, že k její úhradě použije náš bankovní účet. Pokud chcete dlužníka o tomto postoupení informovat dodatečně, určitě tak udělejte. Tímto způsobem se riziko, že obdržíte přímou platbu za fakturu, kterou jste postoupili společnosti invoitix, výrazně sníží.

Každopádně byste však měli v případě obdržení přímé platby co nejdříve učinit následující kroky:
– Informujte společnost invoitix ag do 48 hodin, jinak vám může být uložena pokuta ve výši 25 EUR.
– Informujte dlužníka mailem a společnost invoitix ag prosím dejte do kopie daného emailu, že příště musí být platba provedena na účet invoitix ag.

Společnost invoitix ag vyrovná váš účet jednou z následujících možností:
– Vaše příští výplata od společnosti invoitix ag bude snížena o částku, která byla uhrazena přímo.
– Společnost invoitix ag vás požádá o přeposlání platby, kterou jste obdrželi přímo, na její účet.

Společnost invoitix zvolí jednu z výše uvedených možností podle aktuálních potřeb dané situace.

Pokud váš zákazník nepřijímá faktoring, nebudeme moci vaši fakturu odkoupit a zaplatit ji předem. Takové případy jsou sice vzácné, ale již jsme v naší databázi několik společností, které faktoring neakceptují, zaznamenali. Pokud by se stalo, že bychom přesto přijali fakturu pro zákazníka/dlužníka a ten nám následně oznámil, že faktoring neakceptuje, budeme vás o tom neprodleně informovat. Dáme vám až 60 dní na to, abyste nás informovali o přijetí platby, abychom ji mohli zaevidovat jako přímou platbu a snížit ji z vaší příští výplaty.

Výběr zákazníků/dlužníků, jejichž faktury nám chcete postoupit, je zcela na vás. Doporučujeme, abyste se zaměřili na zákazníky, kteří mají nejlepší platební morálku, tzn. že nemají problémy s úhradami vašich faktur. Postoupení pohledávek nebo faktoring je finančním nástrojem pro zlepšení vašeho cash-flow, nikoliv ke zbavení se zátěže ze špatně platících zákazníků. To je práce spíše pro inkasní agenturu.

Společnost invoitix ag nakupuje přibližně 95 % všech faktur, které mu jeho klienti předloží k odkoupení/proplacení srkze jeho platformu. Pokud však zákazník/dlužník, pro kterého je faktura určena, není bonitní nebo spolehlivý, invoitix takovou fakturu neodkoupí a neproplatí předem. V takovém případě ji zaeviduje jako “servisovanou fakturu” (vysvětleno v další otázce).

Pokud některá z faktur, kterou nám klient předložil k odkoupení a proplacení, nesplňuje naše požadavky, je faktura automaticky zaevidována jako “servisovaná”. To znamená, že ji invoitix ag nebude odkupovat a proplácet předem, ale bude se starat o proces fakturace a proplacení dané faktury. Jakmile invoitix obdrží platbu za tuto fakturu, přepošle ji klientovi. Pokud dlužník zaplatí fakturu včas, invoitix to zaznamená a pokud to uzná za vhodné, může v budoucnu fakturu od takového zákazníka/dlužníka koupit předem.

Společnost invoitix disponuje obrovskou databází zákazníků, ve které je každý zákazník ohodnocen podle své aktuální finanční situace a historie plateb, které u společnosti invoitix provedl. Databáze obsahuje systém hodnocení zákazníků pomocí tří barev, které ukazuje úvěruschopnost každého z nich následujícím způsobem:

Červená barva: nesolventní společnosti nebo špatní plátci.

Společnost invoitix bohužel nikdy neodkoupí faktury určené pro zákazníky s tímto typem hodnocení. Výhoda však spočívá v tom, že klienti společnosti invoitix ag si mohou svého zákazníka před převzetím zakázky (nákladu) od něj v rámci platformy invoitix ověřit a případně zakázku od takového zákazníka vůbec nepřijmout a vyhnout se tak případným ztrátám. Nebojte se zeptat společnosti invoitix ag na důvod hodnocení zákazníka červenou barvou.

Žlutá barva: Průměrná bonita.

V 90 % případů bude vaše faktura určená pro takového zákazníka odkoupena. Zbývajících 10 % se týká zákazníků, kteří dočasně dosáhli svého úvěrového limitu u společnosti invoitix ag. To znamená, že nejdříve musí být některé faktury, které jsou u společnosti invoitix ag zaevidovány na vrub takového zákazníka, uhrazeny, aby mohla společnost invoitix ag odkoupit faktury další.

Zelená barva: Optimální úvěrová bonita.

Vaše faktura bude zakoupena a zaplacena předem. Kromě toho je úvěrový rámec pro zelené společnosti v podstatě neomezený.

*Existují společnosti, které jsou označeny červenou barvou, ale ne proto, že by jejich bonita nebyla v pořádku, ale proto, že nepřijímají faktoring. Neváhejte se proto zeptat našeho týmu, pokud narazíte na nějakou podle vás nesrovnalost v hodnocení společnosti.

Uděláme to za vás. Je to součást našich služeb pro vás jako pro našeho klienta. Zkontrolujeme bonitu vašich zákazníků a pro každého z nich vám stanovíme úvěrový limit. A navíc odkoupíme vaše pohledávky vůči nim až do výše úvěrového limitu, který jim stanovíme. Po přidání zákazníka do naší databáze ho označíme a budeme ho sledovat stejně jako všechny ostatní zákazníky/dlužníky v našem systému. Neváhejte se tedy kdykoli zeptat našeho účetního týmu na firmy, které nejsou v naší databázi. Jediné, co potřebujeme znát, je DIČ a název společnosti a během 10 minut budete mít odpověď.

Pokud chcete, můžete vlastní fakturu použít pro interní nebo účetní účely. Co však NESMÍTE udělat, je odeslat vlastní fakturu zákazníkům. Vaše faktura nesmí nikdy opustit vaši společnost. Jediná faktura, kterou smí a musí každý zákazník obdržet, je faktura vygenerovaná společností invoitix ag.

Pokud některý zákazník požaduje originální doklady, náš tým vás o tom bude informovat a vy zákazníkovi zašlete tyto doklady v originále poštou. Jedná se o tyto doklady:
– Fakturu, kterou společnost invoitix ag vygenerovala pro danou přepravu prostřednictvím své platformy.
– Originál CMR (tzv. “camrák”) nebo dodacího listu (v některých případech je nutné obojí).
– Paletové listy, teplotní listy a další dokumenty (pokud je daná zakázka/přeprava vyžaduje).
*Systematické zasílání vlastních faktur zákazníkům může vést k vašemu trvalému zákazu přístupu na platformu invoitix a k právním krokům proti vám z důvodu nedodržení hlavních ustanovení smlouvy mezi vámi a společností invoitix ag.

Vždy existuje konkrétní důvod, proč váš zákazník fakturu nezaplatil. V situacích obchodních sporů budete muset jako prodejce na tento spor reagovat. V případě, že se váš klient dostane do úpadku nebo platební neschopnosti, obvykle ručíme za vaše pohledávky, a to prostřednictvím našeho pojištění pohledávek. Pokud pohledávka není pojištěna naším pojištěním, hradíme vám ztrátu přesahující 1 200 EUR za případ.

To je častý omyl mnoha společností, které s faktoringem začínají. Faktoring je jedním z nejstarších finančních produktů, na dnešním trhu navíc velmi rozšířeným, který využívá mnoho různě velkých společností pro zlepšení svého cash-flow. Váš zákazník nám již možná posílá platby za faktury od jiného jeho dodavatele.

Banky obvykle zvažují finanční situaci vaší společnosti, osobní kredit jednatelů a dobu podnikání vaší společnosti. Vzhledem k tomu, že faktoring je odkupem vašich pohledávek, nikoli úvěrem, zakládáme naše rozhodnutí o financování na bonitě vašich zákazníků, nikoli na finanční situaci vaší společnosti.

Pokud má vaše společnost pohledávky, které hradí vaši zákazníci/dlužníci z úvěru, rychle roste, přepravuje náklady pro renomované společnosti, má nebo měla problémy s cash flow, splňuje podmínky pro faktoring.

Vůbec ne. Faktoring je služba, která se účtuje jako provozní náklad, nikoli jako úvěr. Uzavření faktoringové smlouvy nepoškodí vaši úvěrovou historii ani nezvýší závazky v rozvaze vaší společnosti. Naopak, vaše finanční situace se zlepší, protože se zvýší vaše cash flow a sníží se vaše pohledávky.