Aktualizacja kryzysu korony

Invoitix Europe

Wczoraj, 16 kwietnia 2020 roku Rząd Szwajcarii ogłosił plan ponownego otwarcia niektórych przedsiębiorstw. Niektóre małe przedsiębiorstwa będą mogły zostać ponownie otwarte w dniu 27 kwietnia. Młodsze dzieci będą mogły wrócić do szkół podstawowych w dniu 11 maja, natomiast starsze dzieci będą mogły wrócić do szkół średnich/uniwersytetów w dniu 8 czerwca. Szwajcaria zamierza krok po kroku powrócić do normalnego funkcjonowania. W invoitix, tylko jedna osoba jest w biurze w tym samym czasie. Wszyscy inni pracownicy nadal mają “home-office”, co pozwala nam działać z pełną wydajnością bez ograniczenia usług. Mamy nadzieję, że nasi klienci pozostają zdrowi i są w stanie kontynuować swoją działalność w tych trudnych czasach.

Akcja

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

więcej wiadomości