fbpx
Arrow down icon

POLITYKA COOKIE

Invoitix ag jest Administratorem danych osobowych Podmiotu danych i informuje go, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w związku z czym przedstawiamy poniższe informacje dotyczące przetwarzania:

  • Cele przetwarzania danych: zgodnie z sekcją plików cookie, które są używane na tej stronie.
  • Legitymizacja przetwarzania: z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niezbędne do przeglądania stron internetowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 RODO).
  • Kryteria przechowywania danych: określone w sekcji dotyczącej plików cookie używanych na stronie internetowej.
  • Przekazywanie danych: dane nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem plików cookie należących do osób trzecich lub wynikających z obowiązku prawnego.
  • Prawa osoby, której dane dotyczą
    • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.
    • Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia danych oraz ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania

Dane kontaktowe w celu skorzystania z przysługujących praw:

INVOITIX AG

Badstrasse, 4, 5400 Baden.

E-mail: [email protected]

1 – Co to pliki cookie?

Strona internetowa invoitix ag (zwana dalej Stroną) wykorzystuje pliki cookie. Cookie to pliki przesyłane do przeglądarki za pośrednictwem serwera WWW w celu rejestrowania działań użytkownika w danej Stronie. Pierwszym celem Cookie jest zapewnienie użytkownikowi szybszego dostępu do wybranych usług.

Ponadto pliki cookies personalizują usługi oferowane przez Stronę, dostarczając i oferując każdemu użytkownikowi informacje, które są lub mogą go zainteresować, w zależności od usług, z których korzysta.

Strona korzysta z plików Cookie, aby maksymalnie spersonalizować i ułatwić użytkownikowi nawigację. Pliki cookie odnoszą się wyłącznie do anonimowego użytkownika i jego urządzenia i nie dostarczają odniesień pozwalających na wywnioskowanie danych osobowych użytkownika. Użytkownik będzie mógł tak skonfigurować swoją przeglądarkę, aby powiadamiała i odrzucała instalację plików cookie przesyłanych przez Stronę, bez ingerencji w możliwość dostępu użytkownika do zawartości tej witryny. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku wydajność Strony może się zmniejszyć.

Zarejestrowani użytkownicy, którzy zarejestrują się lub są zalogowani, będą mogli korzystać z bardziej spersonalizowanych usług dopasowanych do ich profilu, opartych na połączeniu danych zapisanych w plikach cookie oraz danych osobowych wykorzystywanych podczas rejestracji. Ci użytkownicy wyraźnie zezwalają na wykorzystanie takich informacji w określonym celu, bez uszczerbku dla ich prawa do odmowy lub wyłączenia korzystania z plików cookie.

Podobnie Strona rejestruje wszystkie usługi, o które wnioskowali użytkownicy, w celu oferowania i dostarczania informacji odpowiadających zainteresowaniom i preferencjom każdego użytkownika.

2 – Jakie istnieją typy plików cookie?

W zależności od czasu ich wygaśnięcia można je podzielić na następujące typy:

TYPY PLIKÓW COOKIE

Ponadto, w zależności od celu, pliki cookie można sklasyfikować w następujący sposób:

PLIKI COOKIE Z PUNKTU WIDZENIA CELU

3 – Jakich plików cookie używamy?

Pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej to:

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

Są to pliki cookies, które są wysyłane do urządzenia końcowego użytkownika z urządzenia lub domeny, którymi nie zarządza administrator, ale inny podmiot przetwarzający dane pozyskane za pomocą plików cookies.

Zewnętrzni dostawcy tej strony:

PLIKI COOKIE STRON TRZECICH

4 - Jak wyłączyć pliki cookie?

Zazwyczaj możliwe jest zaprzestanie przyjmowania plików cookie przeglądarki lub zaprzestanie przyjmowania plików cookie z określonej Usługi.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki umożliwiają zmianę ustawień plików Cookies. Ustawienia te można zwykle znaleźć w „Opcjach” lub „Preferencjach” w menu przeglądarki internetowej. Możesz także skonfigurować przeglądarkę lub oprogramowanie poczty e-mail, a także zainstalować bezpłatne dodatki, aby zapobiec pobieraniu sygnałów nawigacyjnych w sieci Web podczas otwierania wiadomości e-mail.

Strona oferuje instrukcje dla użytkownika dotyczące kroków, które należy podjąć, aby uzyskać dostęp do menu ustawień plików cookie oraz, w razie potrzeby, przeglądania prywatnego wyjaśnionego dla najpopularniejszych przeglądarek:

WYŁĄCZANIE PIKÓW COOKIE

5 - Czy Polityka Cookies może ulec zmianie?

invoitix ag może zmodyfikować niniejszą Politykę cookie zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). W związku z tym zaleca się użytkownikom odwiedzanie jej okresowo.