You are currently viewing Płatności bezpośrednie – jak reagować proaktywnie i zapobiegać ewentualnym problemom?

Płatności bezpośrednie – jak reagować proaktywnie i zapobiegać ewentualnym problemom?

Płatności bezpośrednie

Gdy jako klient invoitix otrzymujesz od invoitix zaliczkę za transport, a następnie otrzymujesz od swojego kontrahenta płatność za ten sam transport, pojawia się – Płatność bezpośrednia.

Takie sytuacje powodują problemy zarówno dla Ciebie, naszego klienta, jak i dla invoitix. Najczęstszym pytaniem naszych klientów jest – jak uzasadnić w księgowości dwukrotny wpływ środków za jeden transport? Po stronie invoitix takie sytuacje utrudniają zamykanie faktur i zwalnianie limitów dla kontrahentów.

invoitix codziennie monitoruje, którzy kontrahenci płacą bezpośrednio i którzy klienci współpracują z takimi kontrahentami. Od czasu do czasu jesteśmy zmuszeni do podjęcia środków w celu kontrolowania i minimalizowania bezpośrednich płatności realizowanych przez kontrahentów na konta naszych klientów.

Rozwiązanie Win-Win

Jeśli klient wpłaci Ci pieniądze za transport, za który już otrzymałeś środki od invoitix, najlepiej wykonać następujące czynności:

1. Natychmiast zgłoś do invoitix otrzymanie płatności bezpośredniej
W ten sposób zamkniemy fakturę na czas, a Ty unikniesz kar.

2. Upewnij się, że Twój kontrahent nie zrobi tego ponownie
Ten krok jest równie ważny, jak poprzedni. Najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest poinformowanie kontrahenta, który zapłacił Ci pieniądze za faktury, że środki należy wpłacić na konto podane na fakturze. Możesz to zrobić wysyłając kontrahentowi podpisane przez Ciebie Oświadczenie Klienta (dokument, który podpisaliśmy przy zawieraniu umowy), lub Umowę o Współpracy.

Są dwa proste kroki: najpierw skontaktuj się z nami. Po drugie, dostarcz kontrahentowi wspomniany dokument pocztą elektroniczną.

Mniej korzystne rozwiązania

Ze względu na częstotliwość występowania takich sytuacji na co dzień, invoitix poświęcił temu zagadnieniu jeden segment umowy. Jeśli klient nie zgłosi do invoitix otrzymania płatności bezpośredniej w ciągu 5 dni roboczych, invoitix naliczy karę w wysokości 25,00 EUR. Oczywiście nie jest naszym zamiarem robić to regularnie. Wolelibyśmy, abyś wydał te pieniądze na inne cele. To tylko element strategii mającej na celu zapobieganie wszelkim możliwym niedogodnościom.

Wskazówka

Po otrzymaniu zlecenia transportowego poinformuj swoich kontrahentów osobiście (najlepiej drogą mailową) o współpracy z invoitix. Również codzienne sprawdzanie wyciągów bankowych i raportowanie płatności bezpośrednich znacznie ułatwia zarówno Twoją, jak i naszą działalność. Razem możemy sprawić, że wszystko będzie działać płynnie.

Dodaj komentarz