fbpx
Arrow down icon

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

invoitix ag jest ADMINISTRATOREM danych osobowych UŻYTKOWNIKA i informuje go, że dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Ogólne informacje o ochronie prywatności invoitix ag

invoitix ag zobowiązuje się do ochrony Twoich danych osobowych i zapewniania organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych, niezależnie od tego, czy korzystasz z usług invoitix ag, kontaktujesz się z invoitix ag, otrzymujesz biuletyny, czy po prostu przeglądasz stronę internetową invoitix ag.

Korzystając z usług strony internetowej invoitix ag, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez invoitix ag zgodnie z niniejszą Ogólną informacją o ochronie prywatności invoitix ag („Polityka”) oraz Notą prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej invoitix ag.

Notę prawną można znaleźć na naszej stronie internetowej. invoitix ag może regularnie zmieniać i aktualizować niniejszą Politykę według własnego uznania.

Dane osobowe, cele przetwarzania i podstawa prawna

Usługi

invoitix ag otrzymuje i gromadzi dane osobowe na Twój temat bezpośrednio od Ciebie lub od innych administratorów danych w celu świadczenia przez invoitix ag usług lub pomocy w świadczeniu usług lub próśb skierowanych do Ciebie jako beneficjenta usługi. Inni administratorzy danych mogą ujawnić nam dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, tytuł lub dane kontaktowe, jeśli jest to konieczne do świadczenia usług na Twoją rzecz.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań zmierzających do realizacji lub obsługi Twoich próśb (np. podczas wypełniania formularza kontaktowego, w ramach rejestracji lub ankiety).

Invoitix ag przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz obowiązującymi przepisami lokalnymi, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda lub prawnie uzasadniony interes invoitix ag zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Strona internetowa

Gdy korzystasz ze strony internetowej invoitix ag, informacje i dane z twojego systemu komputerowego mogą być przez nas gromadzone i rejestrowane w zakresie niezbędnym do funkcjonowania strony internetowej invoitix ag oraz zgodnie z Polityką plików cookie firmy invoitix ag, dostępną na stronie https://invoitix.com/cookies-pllicy/. Może to obejmować przetwarzanie danych osobowych m.in. adres IP, czas dostępu i inne informacje o stronie internetowej i przeglądarce.

Ponadto, invoitix ag może gromadzić Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, jeśli skorzystasz z formularza kontaktowego na stronie internetowej invoitix ag.

Biuletyny i inne materiały handlowe firmy invoitix ag

Invoitix ag przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i inne dane kontaktowe w celu wysyłania biuletynów, zaproszeń i informacji o wydarzeniach oraz innych istotnych informacji o Usługach invoitix ag i firmie.

Invoitix ag przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zawsze możesz wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, kontaktując się pod adresem [email protected].

Niezależnie od celu, zaleca się, aby nie ujawniać nam żadnych wrażliwych danych osobowych, takich jak pochodzenie rasowe lub etniczne, wyznanie, przynależność związkowa, orientacja seksualna, stan zdrowia, dane genetyczne lub biometryczne, itp.

Ponadto firma invoitix ag może anonimizować i agregować dane, w tym dane osobowe, zebrane za pośrednictwem dowolnej witryny internetowej firmy invoitix ag lub systemu rezerwacji/księgowego lub podobnego systemu do celów statystycznych w celu poszerzenia portfolio produktów firmy invoitix ag i ulepszenia świadczonych usług.

Ujawnianie Danych Osobowych Osobom Trzecim

Invoitix ag może ujawnić Twoje dane osobowe innym lokalnym biurom należącym do / będących częscią invoitix ag, zakontraktowanym usługodawcom i doradcom („stronom trzecim”), jeśli jest to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań wobec Ciebie. Zakontraktowanymi dostawcami usług mogą być na przykład przewoźnicy, linie żeglugowe, firmy ubezpieczeniowe, banki, władze publiczne lub dostawcy usług informatycznych, dostarczający narzędzia informatyczne związane z częścią usług.

Ponadto, invoitix ag może ujawnić dane osobowe przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony internetowej invoitix ag, Twoim udziałem w wydarzeniach lub otrzymywaniem informacji handlowych od invoitix ag firmom hostingowym, firmom marketingowym lub innym dostawcom niezbędnym do świadczenia usług.

Ponadto firma invoitix ag może ujawnić Twoje dane, aby firma invoitix ag mogła wywiązać się ze swoich zobowiązań prawnych, chronić prawa, własność i bezpieczeństwo firmy invoitix ag lub innych osób lub w przypadku sprzedaży/likwidacji jakiejkolwiek części działalności firmy invoitix ag lub aktywów.

Strony trzecie, którym ujawniane są dane osobowe, mogą znajdować się poza krajem zamieszkania użytkownika, ale firma invoitix ag będzie korzystać z polityki prywatności tych stron trzecich, przy założeniu odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych i zapewnienia zgodnej z prawem metody przekazywania i ujawnienie danych osobowych jest utrzymane m.in. Rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez invoitix ag

Twoje dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe zostaną usunięte, gdy ich przechowywanie nie będzie już konieczne do realizacji celu, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują invoitix ag przechowywanie ich przez dłuższy okres. Okres trwania celu różni się w zależności od podstawy prawnej i otaczających go okoliczności (np. okres ważności zgody, interes prawny itp.), krajów, których dotyczą Usługi (np. cele księgowe itp.) oraz usług świadczonych przez invoitix ag.

Dane osobowe związane z korzystaniem ze strony internetowej invoitix ag zostaną usunięte zgodnie z Polityką plików cookie firmy invoitix ag (https://invoitix.com/cookies-policy/).

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej z chwilą cofnięcia zgody, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują invoitix ag przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres.

Twoje prawa jako jednostki

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przysługują Ci następujące prawa:

Prawo dostępu, sprostowania, przenoszenia i usunięcia swoich danych oraz ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Invoitix ag polega na środkach ochrony danych stosowanych przez dostawców zewnętrznych.

Każda zgoda udzielona invoitix ag może zostać wycofana w dowolnym momencie, poprzez kontakt z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści niniejszej Polityki lub swoich praw jako jednostki, możesz skontaktować się z invoitix ag za pomocą adresu e-mail podanego poniżej lub możesz skontaktować się z nami pod adresem:

invoitix ag

Haselstrasse 1,

CH-5400 Badenia

Szwajcaria

Adres e-mail: [email protected]