FAQs

Nakon prijema neophodne dokumentacije i kontrole iste kako bi bili sigurni da je sve u redu dolazimo do momenta isplate. Celokupan proces nakon primopredaje dokumentacije traje oko 48h.

Ne, niste u obavezi. Imate potpunu slobodu u odlučivanju koje fakture želite da naplatite preko nas. Medjutim, svaki klijent za koga ste bar jedanput izvršili naplatu preko nas, zvanično je obavešten sa uputstvima da isplatu izvrši na račun invoitix-a. Sva plaćanja za predate fakture moraju biti uplaćena invoitix-u. Na ovaj način Vaš klijent je obavešten da sve uplate vrši na jedan račun. Iz tog razloga toplo preporučujemo da od jednog klijenta (debtora) sve fakture naplaćujete preko nas, posebno kada je su u pitanju velike kompanije gde je proces plaćanja automatizovan.

Ako invoitix identifikuje uplatu koja se ne slaže ni sa jednom predatom fakturom, klijent će odmah biti obavešten. Klijent tada treba da ubaci odgovarajuću dokumentaciju preko platforme kako bi invoitix mogao da upari uplatu sa transportom. Nakon toga uplata se prebacuje na klijenta. Usled rastućeg broja klijenata nije uvek lako naći za koga je odredjena uplata. Osećajte se slobodnim da nas pitate da li smo primili uplatu umesto Vas. Kako bi izbegli ovakve situacije, naš savet je da postupite po savetu iz pitanja broj2.

 Naše naknade nastaju u procesu koji uzima u obzir dve glavne činjenice: Mesečni promet u medjunarodnom transportu kao i koji deo tog prometa će se naplaćivati preko platforme invoitix-a.

Cenovni opseg kao i sniženje naknada zavisi od prometa koji ide preko invoitix-a. Pre slanja ugovora naš prodajni tim će uskladiti naknade u skladu sa vašim prometom.

Druga činjenica koja utiče na naknade jesu uslovi plaćanja vaših faktura. Uz duže rokove plaćanja idu i više naknade. Uzevši u obzir valutu faktura (30, 45, 60 ili 90 dana) kao i mesečni promet odredili smo cene.

Ne postoje skriveni troškovi ili troškovi članstva. Jedini troškovi su troškovi vezani za za fakture koje ste prodali invoitix-u i ništa više.

Uvek obavestimo debtore da je odredjena faktura predata i kupljena od strane invoitixa-a kako bi bili sigurni da će istekom valute plaćanje biti izvršeno u koristi računa invoitix-a. Ako želite dodatno da obavestite klijenta možete slobodno.  Na ovaj način značajno umanjujemo rizik direktnih uplata.

Ipak, u slučajevima kada primite direktnu uplatu treba da postupite na sledeći način:

  • Obavestite invoitix ag u roku od 48h, u suprotnom može se naplatiti penal u iznosu od 25 evra.
  • Obavestite debtora, sa invoitix-om u CC-u kako bi sledeće uplate bile izvršene na račun invoitix-a, a sa druge strane invoitix će izbalansirati Vaš račun na jedan od sledećih načina:
  • Vaše naredne isplate biće umanjene za iznos direktnih uplata
  • invoitix može zatražiti od Vas da preusmerite uplatu koju ste primili direktno. invoitix zadržava pravo izbora.

Ako određeni debtor ne prihvata faktoring, nećemo biti u mogućnosti da otkupimo Vašu fakturu. Takvi slučajevi su retki i u našoj bazi već obeleženi.

U slučaju da smo prihvatili fakturu od novog debtora i on nas informiše da ne prihvata faktoring, invoitix će Vas obavestiti istog momenta. Daćemo Vam rok do 60 dana da nas obavestite da ste primili uplatu kako bi je registrovali i umanjili sledeću isplatu.

Imate potpunu slobodu u izboru debtora. Naš savet je da izaberete klijente (debtore) koji redovono plaćaju. Prodaja potraživanja je više finansijski alat za povećanje likvidnosti a ne način za rešavanje loših faktura što je posao za agencije za naplatu potraživanja.

invoitix otkupljuje oko 95% faktura predatih preko platforme. Medjutim ako Vaš klijent (debtor) nije kreditno sposoban ili pouzdan invoitix neće otkupiti takvo potraživanje. U takvim slučajevima invoitix će fakturu registrovati kao “servisiranu.”

Kada neke od faktura koje ste predali za finansiranje ne ispunjavaju naše zahteve, faktura se automatski registruje kao ,,servisirana”. Ovo znači da Invoitix neće kupiti i unapred platiti navedenu fakturu,ali će voditi postupak fakturisanja I naplate. Čim Invoitix primi uplatu za navedenu fakturu, uplata se preusmerava na klijenta.

Ako klijent na vreme plati navedenu fakturu, to će biti evidentirano u našem sistemu, I otvoriće se mogućnost za kreditiranje navedenog klijenta, ukoliko Invoitix to smatra prikladnim.

Invoitix ima ogromnu bazu podataka u kojoj je svaki klijent rangiran  po kreditnom rejtingu  u skladu sa trenutnom njegovom finansijskom situacijom  I istorijom plaćanja koju imaju sa Invoitix-om.

Baza podataka nudi sistem sa 3 boje koje pokazuju kreditnu sposobnost klijenta na sledeći način:

Zelena: Optimalna kreditna sposobnost.

Vaša faktura će biti otkupljena I plaćena unapred. Pored toga, kreditni limit za navedene kompanije je praktično neograničen.

Žuta: Prosečan kreditni rejting.

U 90% slučajeva, Vaša faktura će niti kupljena I isplaćena. U ostalih 10%, klijent je priveremeno dostigao svoj kreditni limit I potrebno je da plati neke fakture Invoitix-u, pre nego što Invoitix otkupi nove.

Crvena: Nesolventne kompanije I klijenti koji ne plaćaju.

invoitix nikada neće kupiti fakture koje su obeležene crvenom bojom. Međutim, kod nas možete proveriti navedenu kompaniju pre vršenja transporta, I tako izbegnete gubitke koji mogu nastati. Slobodno nas možete kontaktirati I upitati za razloge zašto je navedeni klijent obeležen crvenom bojom.

*Postoje kompanije koje su obeležene crvenom bojom, ali ne zato što nisu kreditno sposobne, već zato što ne prihvataju faktoring. Slobodno pitajte naš tim, ako naletite na sumnjivu kompaniju.

Mi ćemo uraditi to za Vas. Ovo je deo usluga koje mi pružamo našim klijentima. Mi ćemo proveriti kreditni rejting Vašeg klijenta I u skladu sa navedenim rejtingom odrediti kreditni limit za njega. Još bolje, mi ćemo kupiti Vaša potraživanja do kreditnog limita koji smo odredili za svakog od njih. Isto tako, jednom kada dodate klijenta u našu bazu podataka, mi ćemo  ga označiti I pratiti kao I sve ostale u našem sistemu.

Ne oklevajte da pitate naš računovodstveni tim o kompanijama koje se ne nalaze u našoj bazi podataka. Jedino što nam je potrebno jeste PIB I ime kompanije I za manje od 10 minuta dobićete odgovor.

Vašu fakturu možete koristiti za interne potrebe I knjigovodstvo, ako želite. Ono što NE SMETE da uradite jeste da pošaljete sopstvenu fakturu klijentima. Vaša faktura je za internu upotrebu I kao takva ne sme napuštati preduzeće. Jedinu fakturu koju klijent mora dobiti jeste faktura Invoitix-a.

Ako neki klijent zahteva  originalna dokumenta kako bi izvršio plaćanje, naš tim će Vas o tome obavestiti, a Vi biste trebali poslati poštom  sledeća dokumenta:

  • Fakturu koja je automatski generisana preko platforme Invoitix-a.
  • Originalni CMR ili potvrdu o izvršenom transportu ( u nekim slučajevima potrebno je poslati oba dokumenta )
  • Napomene o paletama, temperaturama I druga dokumenta ( u situacijama kada postoje )

*Slanje Vaše fakture može dovesti do trajnog isključivanja sa Invoitix platforme I pravnih postupaka protiv Vas, zbog nepridržavanja odredbi ugovora  između Vas I Invoitix-a.

Mora postojati vrlo konkretan razlog zašto Vaš klijent ne želi platiti navedenu fakturu. U situacijama komercijalnih sporova, Vi kao kompanija koja je izvšila navedeni transport, morate odgovoriti na taj spor.  U slučaju da Vaš klijent bankrotira ili postane nesolventan, obično podmirujemo Vaša potraživanja putem osiguranja. Ako naše osiguranje  ne preuzme potraživanje, mi pokrivamo gubitak koji prelazi 1200 EUR po slučaju.

Ovo je uobičajena zabluda za kompanije koje su nove u faktoringu. Faktoring je jedan od najstarijih načina finansiranja I veoma je čest na današnjem tržištu, koriste ga mnoge kompanije svih veličina kao rešenje za poboljšanje svog novčanog toka. Moguće je da Vaš klijent već vrši uplate preko nas za drugog klijenta.

Banke prilikom finansiranje obično uzimaju u obzir finansijsko stanje Vaše kompanije, lični kredit direktora/vlasnika I vreme postojanja Vaše kompanije. Budući da je faktoring kupovina Vaših potraživanja, a ne zajam, odluke o finansiranju zasnivamo na kreditnoj sposobnosti kompanija za koje ste vozili, a ne na finansijskom stanju Vaše kompanije.

Ako Vaša kompanija ima potraživanja koja je potrebno naplatiti, brzo se razvijate, obavljate transport za renomirane kompanije, imate ili ste imali problema sa novčanim prilivima, to Vas kvalifikuje za usluge faktoringa.

Ne. Faktoring je usluga koja spada u operativni trošak, a ne u dug. Potpisivanjem ugovora o faktoringu nećete narušiti svoj kreditni rejting niti povećati obaveze u bilansu svoje kompanije. Naprotiv, Vaša finansijska situacija će se popraviti jer će se Vaši prilivi povećati, a Vaša potraživanja će se smanjiti.