fbpx
Arrow down icon

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Кой е администраторът на вашите лични данни?

invoitix ag е АДМИНИСТРАТОР на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ и го уведомява, че тези данни ще бъдат обработвани в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април (GDPR).

Обща информация за поверителност на invoitix ag

invoitix ag се ангажира да защитава вашите лични данни и да гарантира, че са налице организационни и технически мерки за сигурност за защита на вашите лични данни, независимо дали наемате услугите на invoitix ag, свързвате се с invoitix ag, получавате бюлетини или просто разглеждате уебсайта на invoitix ag.

Като използвате услугите на уебсайта на invoitix ag, вие се съгласявате с обработката на личните ви данни от invoitix ag, както е посочено в тази Обща информация за поверителност на invoitix ag („Политика“) и Правното съобщение, отнасящо се до използването на уебсайта на invoitix ag. Правната информация може да бъде намерена на нашия уебсайт.

invoitix ag може да променя и актуализира тази Политика редовно по свое усмотрение.

Лични данни, цели на обработване и правно основание

Услуги

invoitix ag получава и събира лични данни за вас директно от вас или от други администратори на данни за целите на invoitix ag да предоставя или подпомага услуги или искания към или от вас като бенефициент на услуга. Други администратори на данни могат да ни разкрият лични данни като вашето име, адрес, длъжност или информация за контакт, ако е необходимо, за да ви предоставяме услуги.

Вашите лични данни се обработват, за да предприемем стъпки за предоставяне или подпомагане на вашите заявки (напр. докато попълвате формуляр за контакт, като част от регистрация или анкета).

invoitix ag обработва вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април (GDPR) и с приложимите местни закони и правното основание за обработката на вашите лични данни е вашето съгласие или легитимен интерес на invoitix ag в съответствие с приложимите закони.

уебсайт

Когато използвате уебсайта на invoitix ag, информацията и данните от вашата компютърна система може да бъдат събирани и регистрирани от нас, както е необходимо за функционалността на уебсайта на invoitix ag и в съответствие с Политиката за бисквитки на invoitix ag, намираща се на https://invoitix.com /cookies-policy/. Това може да включва обработка на лични данни, напр. IP адрес, време за достъп и друга информация за уебсайт и браузър. Освен това, invoitix ag може да съхрани вашето име и информация за контакт, ако използвате формуляр за заявка на уебсайта на invoitix ag.

invoitix ag обработва вашите лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април (GDPR) и с приложимите местни закони и правното основание за обработката на вашите лични данни е вашето съгласие или легитимен интерес на invoitix ag в съответствие с приложимите закони.

Бюлетини и други търговски материали от invoitix ag

invoitix ag обработва вашето име, имейл и друга информация за контакт, за да ви изпраща бюлетини, покани и информация за събития и друга подходяща информация относно услугите на invoitix ag и компанията.

invoitix ag обработва вашите лични данни в съответствие с приложимите закони и правното основание за обработката на вашите лични данни е вашето съгласие в съответствие с приложимите закони. Винаги можете да оттеглите съгласието си за продължаване на обработката, като се свържете с [email protected].

Независимо от вашата цел, препоръчително е да не ни разкривате чувствителни лични данни като расов или етнически произход, религия, членство в профсъюзи, сексуална ориентация, здраве, генетични или биометрични данни и др.

Освен това, invoitix ag може да анонимизира и обобщава данни, включително лични данни, събрани чрез който и да е уебсайт на invoitix ag или чрез всяка система за резервации или подобни за статистически цели, за да разшири продуктовото портфолио на invoitix ag и да подобри услугите.

Разкриване на лични данни на трети страни

invoitix ag може да разкрие вашите лични данни на други местни офиси, собственост на invoitix ag, договорени доставчици на услуги и съветници („трети страни“), ако това е необходимо, за да изпълни задълженията си към вас. Доставчиците на услуги по договор могат да бъдат например превозвачи, корабни линии, застрахователни компании, банки, публични органи или ИТ доставчици, предоставящи ИТ инструменти, свързани с част от услугите.

Освен това, invoitix ag може да разкрие лични данни, обработвани във връзка с използването на уебсайта на invoitix ag, вашето участие в събития или получаване на търговска информация от invoitix ag на хостинг компании, маркетингови компании или други доставчици, необходими за предоставяне на услугите.

Освен това, invoitix ag може да разкрие вашата информация, за да може invoitix ag да спази законовите си задължения, за да защити правата, собствеността и безопасността на invoitix ag или други или в случай на продажба/ликвидация на която и да е част от бизнеса на invoitix ag или активи

Третите страни, на които се разкриват личните данни, може да се намират извън държавата ви на местоживеене, но invoitix ag ще използва политиката за поверителност на тези трети страни, като приеме адекватно ниво на защита на личните данни и гарантира, че законен метод за прехвърляне и се поддържа разкриване на лични данни, напр. Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април (GDPR).

Продължителност на обработка на вашите лични данни от invoitix ag

Вашите лични данни се обработват толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целта и в съответствие с приложимото законодателство. Вашите лични данни ще бъдат изтрити, когато вече не е необходимо да ги пазите, за да изпълните целта, освен ако приложимите закони не изискват от invoitix ag да ги съхранява за по-дълъг период. Продължителността на съществуване на целта варира в зависимост от правното основание и обстоятелствата около нея (напр. период на валидност на съгласието, правен интерес и т.н.), държави, за които се отнасят Услугите (напр. счетоводни цели и т.н.) и какви услуги предоставя invoitix ag.

Личните данни, свързани с използването на уебсайта на invoitix ag, ще бъдат изтрити в съответствие с Политиката за бисквитки на invoitix ag (https://invoitix.com/cookies-policy/).

Ако обработването на вашите лични данни се основава на вашето съгласие, личните данни ще бъдат изтрити най-късно, когато оттеглите съгласието си, освен ако приложимото законодателство изисква от invoitix ag да съхранява личните данни за по-дълъг период.

Вашите права като физическо лице

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април (GDPR) имате следните права:

Право на достъп, коригиране, преносимост и изтриване на вашите данни и ограничаване или възражение срещу тяхната обработка. invoitix ag разчита на мерките за защита на данните, използвани от доставчици от трети страни.

Всяко съгласие, което може да сте предоставили на invoitix ag, може да бъде оттеглено по всяко време, като се свържете с нас чрез данните за контакт, предоставени по-долу.

Контакт

Ако имате някакви въпроси относно съдържанието на тази Политика или вашите права като физическо лице, можете да се свържете с invoitix ag, като използвате посочения по-долу имейл или можете да се свържете с нас на:

invoitix ag

Бадщрасе 4,

CH-5400 Баден

Швейцария

Имейл адрес: [email protected]