fbpx
Arrow down icon

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

invoitix ag je SPRÁVCE osobních údajů UŽIVATELE a informuje jej, že tyto údaje budou zpracovávány v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR).

invoitix ag Obecné informace o ochraně osobních údajů

Společnost invoitix ag se zavázala chránit vaše osobní údaje a zajistit, aby byla zavedena organizační a technická bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů, ať už si najímáte služby společnosti invoitix ag, kontaktujete společnost invoitix ag, dostáváte newslettery nebo jednoduše prohlížíte webové stránky invoitix ag.

Používáním služeb webových stránek invoitix ag souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů společností invoitix ag, jak je uvedeno v tomto obecném oznámení o ochraně osobních údajů („zásady“) a právním oznámení týkajícím se používání webu invoitix ag. Právní upozornění naleznete na našich webových stránkách.

invoitix ag může tyto zásady pravidelně měnit a aktualizovat podle vlastního uvážení.

Osobní údaje, účely zpracování a právní základ

Služby

invoitix ag přijímá a shromažďuje osobní údaje o vás přímo od vás nebo od jiných správců údajů za účelem toho, aby invoitix ag poskytovala nebo pomáhala se službami nebo požadavky vám jako příjemci služby nebo od vás. Ostatní správci údajů nám mohou zpřístupnit osobní údaje, jako je vaše jméno, adresa, titul nebo kontaktní údaje, pokud je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem provedení kroků k poskytnutí nebo pomoci s vašimi požadavky (např. při vyplňování kontaktního formuláře, v rámci registrace nebo průzkumu).

invoitix ag zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) a s platnými místními zákony a právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas nebo oprávněný zájem invoitix ag v souladu s platné zákony.

Webová stránka

Když používáte webovou stránku invoitix ag, můžeme shromažďovat a zaznamenávat informace a data z vašeho počítačového systému, jak je to nezbytné pro funkčnost webu invoitix ag, a v souladu se zásadami cookies společnosti invoitix ag, které najdete na https://invoitix.com /cookies-policy/. To může zahrnovat zpracování osobních údajů, např. IP adresa, doba přístupu a další informace o webových stránkách a prohlížeči. Společnost invoitix ag může dále shromažďovat vaše jméno a kontaktní údaje, pokud použijete formulář žádosti na webových stránkách invoitix ag.

invoitix ag zpracovává vaše osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) a s platnými místními zákony a právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je váš souhlas nebo oprávněný zájem invoitix ag v souladu s platné zákony.

Zpravodaje a další komerční materiály od invoitix ag

invoitix ag zpracovává vaše jméno, e-mail a další kontaktní údaje, aby vám mohl zasílat newslettery, pozvánky a informace o akcích a další relevantní informace o službách invoitix ag a společnosti.

invoitix ag zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony a právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas v souladu s platnými zákony. Svůj souhlas s dalším zpracováním můžete kdykoli odvolat kontaktováním [email protected]

Bez ohledu na váš účel se doporučuje, abyste nám nesdělovali žádné citlivé osobní údaje, jako je rasový nebo etnický původ, náboženství, členství v odborech, sexuální orientace, zdraví, genetické nebo biometrické údaje atd.

Společnost invoitix ag může dále anonymizovat a agregovat data, včetně osobních údajů, shromážděná prostřednictvím jakékoli webové stránky invoitix ag nebo prostřednictvím jakéhokoli rezervačního systému nebo podobného systému pro statistické účely za účelem rozšíření produktového portfolia společnosti invoitix ag a zlepšení služeb.

Zpřístupnění osobních údajů třetím stranám

invoitix ag může zpřístupnit vaše osobní údaje dalším místním kancelářím vlastněným invoitix ag, smluvním poskytovatelům služeb a poradcům („třetím stranám“), pokud je to nezbytné pro splnění jejích závazků vůči vám. Smluvními poskytovateli služeb mohou být například dopravci, lodní linky, pojišťovny, banky, orgány veřejné moci nebo poskytovatelé IT, kteří poskytují IT nástroje související s částí služeb.

Dále může invoitix ag zpřístupnit osobní údaje zpracovávané v souvislosti s používáním webových stránek invoitix ag, vaší účastí na akcích nebo přijímáním obchodních informací od invoitix ag hostingovým společnostem, marketingovým společnostem nebo jiným poskytovatelům nezbytným k poskytování služeb.

Společnost invoitix ag může dále zveřejnit vaše údaje, aby společnost invoitix ag splnila své zákonné povinnosti, aby chránila práva, majetek a bezpečnost společnosti invoitix ag nebo jiných nebo v případě prodeje/likvidace jakékoli části podniku invoitix ag nebo aktiva.

Třetí strany, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny, se mohou nacházet mimo zemi vašeho bydliště, ale společnost invoitix ag se bude spoléhat na zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran za předpokladu odpovídající úrovně ochrany osobních údajů a zajistí, že zákonný způsob předávání a zpřístupnění osobních údajů je vedeno např. Nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR).

Období invoitix ag zpracovává vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud je již nebude nutné uchovávat pro splnění účelu, pokud platné zákony nevyžadují, aby je společnost invoitix ag uchovávala po delší dobu. Doba trvání účelu se liší v závislosti na právním základu a okolnostech kolem něj (např. doba platnosti souhlasu, právní zájem atd.), zemích, kterých se Služby týkají (např. účetní účely atd.) a jaké služby invoitix ag poskytuje.

Osobní údaje související s používáním webových stránek invoitix ag budou vymazány v souladu se zásadami cookies společnosti invoitix ag (https://invoitix.com/cookies-policy/).

Pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na vašem souhlasu, budou osobní údaje vymazány nejpozději při odvolání souhlasu, pokud platné právní předpisy nevyžadují u společnosti invoitix ag uložení osobních údajů po delší dobu.

Vaše práva jako jednotlivce

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR) máte následující práva:

Právo na přístup, opravu, přenositelnost a vymazání vašich údajů a omezení nebo vznést námitku proti jejich zpracování. invoitix ag spoléhá na opatření na ochranu údajů používaná poskytovateli třetích stran.

Jakýkoli souhlas, který jste poskytli společnosti invoitix ag, můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se obsahu těchto Zásad nebo vašich práv jako jednotlivce, můžete kontaktovat invoitix ag pomocí e-mailu uvedeného níže nebo nás můžete kontaktovat na:

invoitix ag

Haselstrasse 1,

CH-5400 Baden

Švýcarsko

Email: [email protected]