fbpx
Arrow down icon

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

1. INFORMACE O UŽIVATELI

INFORMACE O UŽIVATELI

Invoitix ag vás informuje, že vytvořil profil na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Vimeo a Google+. Tyto stránky a služby jsou nabízeny a provozovány třetími stranami. Každá z těchto stránek má své vlastní ustanovení ochrany osobních údajů. Tyto třetí strany nebo poskytovatelé také používají vlastní soubory cookies apod. Při interakci s libovolným účtem invoitix ag na jakékoliv sociální síti jsou vaše údaje automaticky předávány těmto společnostem. V takových případech se výslovně uplatňují ustanovení ochrany osobních údajů příslušné třetí strany nebo poskytovatele. Uživatelé musí být si vědomi, že pomocí těchto služeb se sbírají údaje, které mohou být předány i dalším třetím stranám. Invoitix ag nemá vliv na sběr údajů ani jejich další využití těmito sociálními sítěmi a nemá informace o tom, kolik dat jsou ukládána, kde jsou ukládána a po jakou dobu, jaké jsou postupy pro vymazání dat, jaké analýzy se provádějí s daty, jaké odkazy jsou vytvořeny k datům a komu jsou data předávána.

Nejdůležitějšími službami třetích stran, které invoitix ag využívá, jsou:

YouTube: YouTube patří společnosti Google. Pro další informace o způsobu, jakým YouTube zachází s osobními údaji uživatelů, se prosím seznamte s jeho zásadami ochrany osobních údajů.

Facebook (Meta): Facebook patří společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Pro další informace o způsobu, jakým Facebook zachází s osobními údaji uživatelů, se prosím seznamte s jeho jeho zásadami ochrany osobních údajů a soubory cookies.

Instagram: Instagram, Inc. patří společnosti Meta Platforms Ireland Limited. Pro další informace o způsobu, jakým Instagram zachází s osobními údaji uživatelů, se prosím seznamte s jeho zásadami ochrany osobních údajů.

Linkedin: Linkedin patří společnosti Microsoft. Pro další informace o způsobu, jakým Linkedin zachází s osobními údaji uživatelů, se prosím seznamte s jeho zásadami ochrany osobních údajů a soubory cookies.

K jakým účelům zpracováváme vaše osobní údaje?

Účely zpracování údajů: udržování vztahu mezi UŽIVATELEM a invoitix ag, který může zahrnovat následující činnosti:

  • Zpracování žádostí a dotazů směřujících na invoitix ag
  • Informování o aktivitách a událostech pořádaných invoitix ag
  • Informování o produktech nebo službách nabízených invoitix ag
  • Interakce prostřednictvím oficiálních profilů
  • Statistiky

Proč můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Právní základ zpracování: článek 6.1.a nařízení GDPR; subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. UŽIVATEL má profil ve stejné sociální síti a rozhodl se interagovat s přítomností invoitix ag v této síti, což naznačuje zájem o zveřejněné informace. Při žádosti o sledování našich oficiálních profilů poskytuje UŽIVATEL implicitní souhlas aby invoitix mohl zpracovat osobní údaje uložené v jeho profilu na této sociální síti. UŽIVATEL má vždy možnost přistoupit k zásadám ochrany osobních údajů samotné sociální sítě a nakonfigurovat svůj profil tak, aby zajistil své soukromí.

Invoitix ag má přístup k veřejným informacím UŽIVATELE a zpracovává je, zejména informace o zemi a vybraném jazyce. Tyto údaje jsou používány pouze v rámci sociální sítě a budou začleněny do souboru invoitix ag pouze tehdy, je-li to nutné pro zpracování žádosti UŽIVATELE nebo z jiných účelů uvedených v této zásadě ochrany osobních údajů.

Jak dlouho invoitix uchovává vaše osobní údaje?

Kritéria pro ukládání dat: údaje budou uchovávány tak dlouho, dokud UŽIVATEL neodvolá udělený souhlas, jak je uvedeno v této zásadě ochrany osobních údajů sociálních sítí.

Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Komunikace dat: invoitix ag může sdílet vaše osobní údaje s dalšími místními pobočkami vlastněnými invoitix ag, smluvními poskytovateli služeb a poradci ("třetí strany"), pokud je to nezbytné pro splnění žádostí UŽIVATELE. Smluvní poskytovatelé služeb mohou například zahrnovat přepravce, přepravní společnosti, pojišťovny, logistické platformy, banky, veřejné orgány nebo IT poskytovatele poskytující IT nástroje pro naše služby.

Kromě toho může společnost invoitix ag zpřístupnit osobní údaje zpracovávané v souvislosti s vaším používáním sociálních sítí společnosti invoitix ag, vaší účastí na akcích nebo přijímáním obchodních informací od společnosti invoitix ag hostingovým společnostem, marketingovým společnostem nebo jiným poskytovatelům nezbytným pro poskytování služeb. Kromě toho může společnost invoitix ag zveřejnit vaše údaje za účelem splnění zákonných povinností, ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti invoitix ag nebo jiných osob nebo v případě prodeje/akvizice/likvidace jakékoli části podniku nebo majetku společnosti invoitix ag.

Třetí strany, kterým jsou vaše osobní údaje zpřístupněny, se mohou nacházet mimo zemi vašeho bydliště. V takovém případě se společnost invoitix ag spoléhá na zásady ochrany osobních údajů třetích stran, aby zajistila odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Třetí strany využívané společností invoitix ag navíc poskytují zákonnou metodiku pro předávání a zveřejňování osobních údajů, jako je nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna (GDPR).

Jaká jsou vaše práva?

Podle nařízení (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) máte následující práva:

Právo na přístup k vašim údajům, jejich opravu, přenositelnost a výmaz, jakož i právo na omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitku proti jejich zpracování. Společnost invoitix ag se při plnění těchto práv spoléhá na opatření na ochranu údajů, která používají poskytovatelé třetích stran.

Souhlas, který jste společnosti invoitix ag udělili, můžete kdykoli odvolat, a to tak, že nás kontaktujete pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje pro uplatnění práv:

invoitix ag
Haselstrasse 1
5400 Baden

E-mail: [email protected]

2. POUŽITÍ PROFILU

Invoitix ag bude provádět následující činnosti:

  • Přístup k veřejným informacím uživatele v profilu na sociální síti.
  • Publikování relevantních informací, které již byly zveřejněny v sociální síti invoitix ag, na profilu uživatele.
  • Zasílání osobních a individuálních zpráv prostřednictvím kanálů sociální sítě.
  • Aktualizace stavu stránky, která bude publikována na profilu uživatele.

Uživatel má vždy pod kontrolou svá propojení, může odstranit obsah, který ho již nezajímá, a určit, s kým sdílí svá propojení. Toto se dá nakonfigurovat v nastavení soukromí v rámci dané sociální sítě.

3. PUBLIKACE

UŽIVATEL, až se stane sledujícím nebo se připojí k účtu invoitix ag na sociální síti, může publikovat komentáře, odkazy, obrázky, fotografie nebo jakýkoli jiný typ multimediálního obsahu podporovaného sociální sítí. UŽIVATEL musí být v každém případě vlastníkem publikovaného obsahu, mít autorská práva a práva duševního vlastnictví nebo mít souhlas dotčených třetích stran.

Je výslovně zakázáno publikovat na sociální síti jakýkoli text, grafiku, fotografie, videa atd., které ohrožují nebo jsou pravděpodobně ohrožující morálku, etiku, vkus nebo slušnost, a/nebo porušují autorská nebo průmyslová práva, právo na obraz nebo zákon. V těchto případech si invoitix ag vyhrazuje právo okamžitě odstranit obsah bez předchozího upozornění a může požadovat trvalé zablokování UŽIVATELE na sociální síti.

Invoitix ag nenese odpovědnost za obsah, který UŽIVATEL volně publikuje. UŽIVATEL musí mít na paměti, že jeho publikace mohou být čteny nebo viděny ostatními uživateli, a proto UŽIVATEL nese vždy odpovědnost za své vlastní soukromí. Obrázky, které lze publikovat na sociální síti, nebudou invoitix ag uchovávány v žádném souboru, ale zůstanou na sociální síti.

4. ÚDAJE O NEZLETILÝCH OSOBÁCH NEBO OSOBÁCH S POSTIŽENÍM

Přístup a registrace prostřednictvím sociálních sítí společnosti invoitix ag je zakázána nezletilým osobám mladším osmnácti let. Pokud je UŽIVATEL postižený, je nezbytný zásah jeho rodičovského zástupce nebo opatrovníka nebo zásah jeho zákonného zástupce prostřednictvím platného dokumentu, který potvrzuje zastoupení, k přístupu nebo registraci na sociálních sítích invoitix ag.

Invoitix ag je výslovně osvobozena od veškeré odpovědnosti, která by mohla vzniknout z používání sociálních sítí nezletilými osobami nebo osobami s postižením. Sociální sítě invoitix ag úmyslně nezískávají žádné osobní informace od nezletilých osob. Pokud je UŽIVATEL nezletilý, nesmí se registrovat, ani používat sociální sítě invoitix ag a nesmí poskytovat žádné osobní informace.